از «وزیر مالیه شدن معاون الدوله» تا «جدی تر شدن جنگ تجاری چین و آمریکا»

در سایت وقت بازی timegame مطلب از «وزیر مالیه شدن معاون الدوله» تا «جدی تر شدن جنگ تجاری چین و آمریکا» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی چهاردهمین روز خرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت وقت بازی timegame