بعد از یک هفته هوای تهران «قابل قبول» شد

در سایت وقت بازی timegame مطلب بعد از یک هفته هوای تهران «قابل قبول» شد مشاهده می کنید
کیفیت هوای شهر تهران بعد از یک هفته در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.
ممنون بابت بازدید از سایت وقت بازی timegame