وقت بازی

 WoW Gold Tips Tips to Make You Rich • وقت بازی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

 WoW Gold Tips Tips to Make You Rich

دسته بندی : مرجع بازی تاریخ : شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶

هر گیمگر جهانی Warcraft یک تمایل دارد که ظاهرا غیرقابل انکار باانجام گرفت و این باعث می شود که طلا افزایش شود. این گیم به تنهایی فرصتی برای گیمکنان فراهم می کند و یکی از بهترین روش هایی که من می دانم برای ایجاد طلا افزایش از آنچه که به نام کشاورزی معروف هست. بنابراین این مقاله برای کمک به کسانی که به دنبال طلا افزایش هستند و ارائه تعداد نکته برای کمک به شما را غنی هست طراحی انجام گرفته هست.

نخستین بار برای تعطیلات آذرتینی ها آشنا شوید.

در داخل گیم، تعطیلات و رویدادهای دوره ای وجود دارد و زیادی از این فرصت های طلای عالی هستند. به عنوان مثال تخم مرغ های کوچک را ببینید در طول بقیه سال، می توانید این چیزها را در کنار هیچ چیز خریداری کنید، من تعداد قطعه نقره ای را می خوانم. اما زمانی که حصار زمستانی تقریبا تقاضای تخم مرغ های کوچک می شود، با وجود سقف. فقط این زمستان فقط فروش تخم مرغ های کوچک را در بالای ۳ گرم قطعه کـــردم، که اکنون سودم هست. چه چیزی را می توان از این آموخت، یاد بگیرید که کم و زیاد خرید کنید. در این مورد شما باید مایل به نشستن و نگه دارید و صبر کنید، اما در نهایت صبر شما پاداش هست.

یادگیری درست کـــردن خانه حراج خانه

این مقاله ای هست که به تنهایی منتشر می شود و من در مورد این موضوع نوشته ام، اما اجازه دهم این را به صورت مختصر توضیح دهم. در این مکان تعداد اشتباه رایج هست که گیمکنان را هر روز میبینم. به عنوان مثال، کدام مزیت وجود دارد که در خانه حراج ۲۰ مورد هر مورد را پرتاب کنید؟ من به شما هیچی نخواهم گفت. همه شما واقعا انجام می دهید، خطر این واقعیت هست که همه آن ها به فروش نمی رسند، که هزینه های خود را در حراج خانه های طلا هزینه می کند و شما در معرض خطر پایین قرار می گیرید. کلیدی که در زمینه حراج خانه های طلایی به چشم می خورد، شناختن بازار هست و سپس در بازار گیم می کند.

اجازه بدهید به شما یک مثال واقعی در مورد گیم با شما بگویم. من یک روز این شاخ گل های زمستانی را خریدم چون متوجه انجام گرفتم که روند با این در سرور من قیمت پایینی ۱۶ طلا و قیمت فروش بالای ۳۲ طلا بود. نیکو مطمئن شوید که به اندازه کافی برخی از گیمکنان ۲۰ امتیاز از این گلادیاتورها را تا پایان قیمت های زیر ۲۰ طلای پرتاب می کند. حدس بخانوم چی کار کـــردی؟ شما شرط می بندید، من هر یک از آنها را خریدم نه دانستن اینکه این گیمکن در واقع آنلاین هست. در عرض ۲ دقیقه از خرید این، من در این گیم از این پسر فکر میکنم که او دچار اشتیاق بود، و گفت: با تشکر. من فقط این نظر را دادم، نه متشکرم.

شما می بینید که این گیمکن چه چیزی را درک نمی کـــرد؛ من اکنون توانستم از این واقعیت که هر دو قانون را شکست دادم، به خانه حراج آمد. او زیاد از حد زیادی از یک مورد را لیست کـــرده و قیمت خرید را نیز کم می کند. من قبلا می دانستم که می توانم این علامت ها را برای قطعه ۳۲ عدد طلا به فروش برسانم، بنابراین همه ی من لیست آنها را به قیمت من اضافه کـــردم و از بازار خارج انجام گرفتم. من می توانم این کار را به دلیل حاشیه سود بزرگ انجام دهم. به علاوه من اکنون در موقعیتی قرار می گیرم که زمانی که برای فروش تصمیم بگیرد. اگر بررسی کنم و تعداد زیادی از آنها را برای نزدیک انجام گرفتن به آنچه که آنها را برای آنها خریداری کـــردم ببینم، فروش زیادی ندارم. در عوض من فقط می نشستم و منتظر می ماند تا بازار به قیمت ای که من می خواهم در آن به فروش برسیم.