وقت بازی

Halo 4 Spartan Ops، نکات ساده برای ضرب و شتم اسپارتان Ops در افسانه ای • وقت بازی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

اسپارتان اپس در مقابل کمپین

اسپارتان اپس ادامه پلن کمپانی Halo 4 هست که تقریبا ۶ ماه پس از پایان دهستان. شبیه به مبارزات انتخاباتی، شما و حداکثر ۳ هم تیمی برای مبارزه با دشمنان میثاق و پرومته به منظور تکمیل اهداف و پیشرفت دهستان، مبارزه می کنند. با این حال، بر خلاف مبارزات انتخاباتی، شما به عنوان شخصیت Spartan IV خود گیم می کنید و XP را به دست می آورید، به شما این امکان را می دهد که سطح را بالا ببرید. بنابراین Spartan Ops زیاد شبیه به Firefight از گیم های قبلی Halo هست و اغلب به عنوان جایگزینی در نظر گرفته انجام گرفته هست.

اگرچه Spartan Ops زیاد شبیه به مبارزات انتخاباتی هست، گیم کـــردن. تفاوت اصلی این هست که:

۱٫ شما قادر به هستفاده از بارهای اسپارتان IV خود هستید، به این معنی که شما می توانید loadout خود را برای مطابقت با سبک گیم خود توسعه دهید. این همان بارگذاری هایی هست که در گیم های جنگی هستفاده می کنید.

۲٫ هنگامی که شما می میرند، گیم به نقطه بازرسی گذشته باز نمی گردد؛ در عوض، شما در گوشه ی دور نقشه قرار می گیرید. هنگامی که شما respawn، گیم به هیچ وجه تغییر (درست مثل در گیم جنگ)، به این معنی هست که پایان دشمنان که شما در خانومدگی قبلی خود را کشته باقی ماند آقاه هست. شما نمیتوانید نقطه عطف خود را انتخاب کنید، بنابراین شما اغلب در یک محل ضعیف رانجام گرفت می کنید.

۳٫ به ویژه در مأموریت های بعدی، شما با گروه های دشمن زیاد بزرگتر روبرو خواهید انجام گرفت. این زیاد معمول هست که با تعداد فرمانده Promethean در یک اتاق روبرو شوید یا برای پیدا کـــردن زیاد از ۲۰ Grunts در یک گروه.

۴٫ به طور کلی، دشمنان در عملیات اسپارتان زیاد تهاجمی هستند. در مبارزات انتخاباتی، دشمنان معمولا از شما فاصله می گیرند و یا به آرامی به سمت شما در گروه های کوچک حرکت می کنند. در گروه های اسپارتان، گروه های بزرگ تا ۱۰ نخبه ممکن هست موقعیت خود را در یک زمان عجله، که می تواند زیاد غم انگیز هست.

۵٫ شما امتیاز XP از گیم Spartan Ops به دست می آورید و پیشرفت Spartan Ops را پیشرفت می دهید. این بدان معنی هست که شما می توانید اسپارتان IV خود را بالا ببرید، به شما این امکان را می دهد که سلاح و اقلام جدید را برای گیم های اسپارتان و جنگی باز کنید.

۶٫ ماموریت های اسپارتان Ops کوتاه تر از ماموریت های کمپین هستند. به طور کلی، مأموریت های نخستیه حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می کانجام گرفت و بعدا ۲۰ تا ۲۵ دقیقه طول می کانجام گرفت. در مجموع ۵۰ ماموریت اسپارتان Ops وجود دارد، و آن را زیاد طولانی تر از مبارزات انتخاباتی هست.

Loadout

چون شما می توانید Loadout خود را در Spartan Ops انتخاب کنید زیاد حیاتی هست که از این مزیت تکمیل هستفاده کنید و بهترین موقعیت ممکن را برای موقعیت های مختلف ایجاد کنید. من به انجام گرفتت پیشنهاد می کنم که شما دوبار بارگذاری کنید که فقط برای اسپارتان Ops هستفاده می کنید: یکی برای مبارزه با Prometheans و دیگری برای مبارزه با میثاق. هنگامی که شما برای نخستین بار شروع به گیم میکنید، سلاح و اقلام موجود در آن زیاد کم هست. هنگامی که شما تعداد گیم را در گیم Spartan Ops یا War Games انجام می دهید، Spartan IV خود را به سطح بالاتر و تجهیزات جدید باز کنید. پیشنهاد می کنم که بارگذاری های زیر را به محض باز کـــردن پایان تجهیزات لازم (افزایش از این موارد را قبل از سطح ۱۰) در اختیار داشته باشید:

Load Load:

– اسلحه اصلی : کابین

– سلاح ثانویه: پیستون پلاسما

– نارنجک: نارنجک پلاسما

– قابلیت زره: نمایشهای پروماتی

– پرک ۱: بازسازی قابلیت زره

– پرک ۲: حیاتیات اضافی

به نظر من، این loadout بهترین بار ممکن برای مبارزه با دشمنان میثاق هست. با این حال، به آسودهی میتوانید آن را به سبک گیم شخصی خودتان سفارشی کنید. کارابین سریعترین سلاح شلاق شلیک هست و دارای بزرگترین مجله هست، بنابراین شما می توانید از آن هستفاده کنید تا به آسودهی Grunts و Jackals را با Headshots بکشید. شما می توانید پیستون پلاسما را به وسیله وسیله نقلیه سنگین و جک، و همچنین برای حذف سپر های Elite، به شما اجازه می دهد تا پس از آن آنها را با یک Headshot کابین کشتن، زیاد از حد. چشم انداز Promethean به ویژه در اسپارتان Ops مفید هست، زیرا به شما کمک می کند تا تصویر های Headshots دریافت کنید و دشمنان را قبل از دیدن آنها ببینید. این نیز هنگامی که دشمنان شما را شارژ می کند، هانجام گرفتار زودهنگام را فراهم می کند. نارنجک پلاسما بهترین نارنجک برای اسپارتان Ops هست، زیرا آنها افزایشین آسیب را متحمل می شوند و به دنبال خود می رسند. این به خصوص مفید هست اگر شما در افسانه ای گیم کنید. برای پرک ۲، زیاد حیاتی هست که حیاتیات اضافی را انتخاب کنید به طوری که نیازی به سلاح های جدید نداشته باشید. این پرش به شما انرژی پیستونی پلاسما نیز می دهد. این زیاد حیاتی نیست که شما برای پرک ۱ انتخاب کنید، اما من شخصا ترجیح می دهم گیمابی توانایی زره.

Promethean Loadout:

– اسلحه نخستیه: نبرد تفنگ

– سلاح ثانویه: پیستون پلاسما

– نارنجک: نارنجک پلاسما

– قابلیت زره: نمایشهای پروماتی

– پرک ۱: بازسازی قابلیت زره

– پرک ۲: حیاتیات اضافی

همانطور که می بینید، من فقط اسلحه اصلی را برای Promethean Loadout تغییر می دهم. حیاتی هست که به جای کابین در مقابل Prometheans از نبرد تفنگ هستفاده کنید زیرا این بالاترین صدمه را از همه سلاح های سر به سر می برد. این باعث می شود تا تماشاچیان را بکشند، به شما این امکان را می دهد که آنها را فقط در ۳-۵ تصویر در Legendary بکشید. از آنجایی که تفنگ نبرد شلیک ۳ تایی را انجام می دهد، با گرفتن تصویر های سرنشین از آن آسان تر هست، و آن را آسان تر برای ضربه زدن به سران کوچک Promethean شوالیه. با هستفاده از این Loadout، شما می توانید Crawlers با سرنخ های نبرد تفنگ، دیده بان با ۳-۵ تصویر تفنگ تفنگ، و نایت با یک پیستول پلاسما زیاد از حد و یک سر و صدا نبرد تفنگ بکشید.

نکات و هستراتژی

۱٫ هر دو اسلحه نبرد و كربن زیاد دقیق هستند و دارای دامنه ای دوگانه هستند. اطمینان حاصل کنید که از این به نفع خود هستفاده کنید، با انتخاب کـــردن پیاده نظام های سبک از فاصله با سر و صدا به جای نزدیک انجام گرفتن آنها.

۲٫ اگر شما یک سلاح UNSC (غیر از پرتاب موشک یا اسپارتان لیزر) داشته باشید، اگر شما یک جعبه UNSC را لمس کنید، شما به طور تکمیل قایقرانی خواهید انجام گرفت. بنابراین، اگر شما از Loader Promethean هستفاده می کنید، چشم های خود را برای صندوق های UNSC نگه دارید، زیرا می توانید از آنها برای پر کـــردن نبرد تفنگ خود هستفاده کنید.

۳٫ نگاهی به سلاح های روی نقشه بردارید هر ماموریت با جعبه های سلاح پر از سلاح های با قدرت بالا پراکنده می شود. در هنگام مبارزه با شکارچیان، وسایل نقلیه، و یا زیادی از نخبگان یا شوالیه ها، یک پیستون پلاسما برای نوعی پرتاب موشک و یا سلاح های قدرتمند دیگری تعویض کنید. شما همچنین ممکن هست بخواهید پیستون پلاسما خود را برای SAW در هنگام مبارزه با شوالیه ها مبادله کنید.

۴٫ در نقشه های در فضای باز، اغلب وسایل نقلیه غیرقانونی وجود دارد. اگرچه من در مورد هستفاده از Ghosts یا Mangooses پیشنهاد می کنم، من به انجام گرفتت پیشنهاد می کنم که از Mantises، Scorpions یا Wraiths هستفاده کنید. اگر در حال همکاری با یک دوست هستید، می توانید از Warthogs نیز هستفاده کنید.

۵٫ اگر شما در حال حاضر یک وسیله نقلیه ندارید، به جای از بین بردن آنها، دشمن Wraiths را متوقف کنید. کشتن پایان دشمنان در اطراف Wraith و سپس EMP آن را با شما Pistol پلاسما. وارد برج وریت می شوید و راننده آن را خارج می کند، به شما اجازه می دهد تا کنترل Wraith را بگیرید.

۶٫ هنگام مبارزه با شوالیه ها نزدیک، از بین بردن سپر خود را با پیستون پلاسما و کشتار آنها با نارنجک پلاسما. این معمولا زیاد ساده تر از روش پهستل پیستول و سر و صدا هست، زیرا شوالیه ها دارای کلاه و سرهای کوچک هستند. هنگام مبارزه با میثاق، نارنجک پلاسما را برای شکارچیان نجات دهید.

۷٫ در صورت مبارزه با شکارچیان، سعی کنید سلاح های سنگین مانند نوعی پرتاب راکت یا اسپارتان لیزر را جستجو کنید. اگر هیچ کدام را پیدا نکنید، شکارچیان را با نارنجک های پلاسمی تضعیف می کنید و آنها را با تفنگ ساچمه ای یا تفنگ تکمیلا اتوماتیک (مانند SAW، Assault Rifle یا Suppressor) خاتمه دهید. اطمینان حاصل کنید که نقاط ضعف خود را روی پشت خود قرار دهید.

۸٫ در برخی موارد، شما باید یک ناحیه پر از تعداد زیادی از نخبگان یا شوالیه ها را بگیرد. هنگام انجام این کار، عجله نداشته باشید؛ شما به دشواری می سوزید و احتمالا می میرید قبل از اینکه بتوانید هر کدام از آنها را بکشید. در عوض، پایان پیاده های سبک را از فاصله ای با سلاح سرخ کـــردن خود انتخاب کنید، سپس به آرامی به ناحیه برسید. هنگامی که یک نخبه یا شوالیه را دور از متحدان خود می بینید، او را با پیست اسلحه پلاسما و ترکیبی از سر و صدا نگاه کنید. همچنان از میان برداران در اطراف ناحیه، تا زمانی که تعدادی از دشمنان قابل کنترل افزایش باقی بمانند، همچنان ادامه دارد. هر زمان که امکان دارد، از شر مواجهه با زیادی از نخبگان یا شوالیه ها در یک بار جلوگیری کنید؛ زیرا پس از از بین بردن سپر یک دشمن، او عقب نشینی خواهد کـــرد و دیگران تا زمانی که سپر های خود را بازسازی کند، آتش را خنثی می کند.

در ماموریت های خاص، یک گروه بزرگ از دشمنان (معمولا نخبگان) نسبت به شما هزینه می کنند. بر خلاف مبارزات انتخاباتی، آنها در یک زمان به شما نزدیک نخواهند انجام گرفت؛ آنها در عوض سعی می کنند موقعیت خود را با شارژ انجام گرفتن در یک موج تکمیل کنند. پوشش را در یک نقطه چوک نیکو مانند یک درپوش قرار دهید تا بتوانید با آنها یکبار با آنها مبارزه کنید. اگر احساس می کنید که قصد دارید از بین برود، عقب نشینی کنید و به دنبال راهی برای رسیدن به آن باشید. این روند را تا تعدادین سالگی ادامه دهید.

۱۰٫ سیستم Spartan Ops هیچ سیستم ایمنی ندارد. این بدان معنی هست که شما ممکن هست در کنار یک گروه از دشمنان قرار بگیرید. اگر این اتفاق می افتد، دشمنان به احتمال زیاد شما را تا زمانی که شما ساقه نمی توجه، بنابراین سعی کنید تا قبل از اینکه شما آنها را به هم زدن به فاصله امن هست.

۱۱٫ در طول عملیات اسپارتان، میلر و فرمانده پالمر اغلب آن را صدا می کنند که شما باید چیزی سریع انجام دهید. با این حال، این تقریبا متداوم یک دستگاه رسم هست؛ معمولا محدودیت زمانی برای تکمیل یک دنبال وجود ندارد. یک هستثناء برای این هست که شما باید از یک دنبال که دارای نوار بهداشتی هست دفاع کنید. در این شرایط، اگر دنبال از بین برود، اگر از دنبال بمیرید، از دست خواهید داد، پس مطمئن شوید که از آن محافظت کنید.

۱۲٫ اگر با یک ماموریت مشکل دارید، سعی کنید با دوستان آن گیم کنید. این سطوح با آقام افزایش دشوار نیست، و داشتن افراد افزایشی برای رساندن آتش دشمنان متداوم مفید هست، حیاتی نیست که چقدر بد هستند.