وقت بازی

چگونه برای جلوگیری از یک مرد از بازی بازی پازل با شما! استفاده از این مشاوره به نفع خود را در حال حاضر • وقت بازی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

مردان گاهی اوقات در بازی ذهن به عنوان یک راه برای کشتن زمان است. این مردان اعتماد به نفس بیش از حد و یا هم آنها بیش از حد نا امن به همین دلیل است که آنها در حال توسل به بازی بازی های ذهن با شما. اگر شما می خواهید برای حفظ مرد خود را از انجام این در یک فاز محدوده زمانی معین، و سپس در اینجا ۷ نکته که شما می توانید در نظر به دنبال:.

اجازه ندهید که آن را به شما را تحت تاثیر قرار

درست مثل بچه ها که با داشتن اوقات تلخی ها، این امر می تواند بهترین راه حل برای شما به او چشم پوشی به جای دادن به اذیت کردن او. این رفتار باید او را گیج و او به زودی، به ناچار، متوقف کردن این بازی ذهن است.

نمایش احساسات نمی خواهد او را متوقف کند.

این مرد نیز به شما تست با نگاه به زنان دیگر در حالی که شما با او هستید امتحان کنید یا او آشکارا یک زن که فقط گذشته شما راه می رفت ستایش. حتی اگر شما جوش در اعماق، هرگز او را شادی از دانستن است که شما در حال حاضر بیش از حد حسود هستید.

سرکوب سادیست در او.

یک مرد که خوب است در بازی بازی پازل کسی که آن را صد بار انجام می شود. این مرد خواهد تله که به شما در هیچ زمان تسلیم نهاده شده است. اما اگر شما باهوش به اندازه کافی نمی دهد در آن هستید، پس از آن او متوجه است که بازی های ذهن معمول خود به نظر نمی رسد به کار بر روی شما و او قطعا باید متوقف شود.

خوب در بازی های ذهن ، TOO.

به جای خشمگین در آنچه که او انجام، آن را بهتر تبدیل اگر شما او را یک دوز از دارو خود را به من بدهید. سعی کنید به ستایش بچه های دیگر در حضور او به عنوان. معمولی به او بگویید که برخی از بچه ها بیش از شما باقی ماند در حالی که شما در انتظار بودند برای او را به در رستوران می رسند. این باید او را وحشت.

تشدید حسادت خود را.

اگر معمولی ذکر به او که بچه های دیگر به نظر می رسد که علاقه مند بر شما به نظر نمی رسد به کار، پس چرا نمی کنید سعی کنید به لاس زدن با مردان دیگر در حالی که او به شما خیره شده. اگر او عصبانی می شود بیش از این عمل، پس از این تایید خواهد کرد که او عمیقا به شما و این هم باید او را از انجام همین کار را با شما را متوقف کند.

نگاهی به یک هفته دور از او.

مردان غریبه به این ایده از درخواست برای برخی از زمان خاموش نمی شود. این بار، از یک تا برای آن بپرسید. اگر او می پرسد که چه شده شما برای فضای بپرسید، آیا او یک پاسخ قطعی نمی دهد. این باید او را در تعجبم که چه خبر است و او می خواهید به شما برنده شدن بیش از به جای بازی بازی های ذهن دفعه بعد او شما را می بیند.

رسم خط با این پسر.

هنگامی که شما به عقب بر گردیم، آن هم به او بگویید که چگونه شما در مورد بازی ذهن خود احساس است. باز به او، او بگویید که چگونه نا امید شما در راه او شده است شما درمان هستند. به او بگویید که اگر هم او متوقف نخواهد شد، پس شما باید بدون مراجعه اما به اجازه رفتن به جای رنج می برند عاطفی در هر زمان.