وقت بازی

مسائل مالی در ورزش امروز • وقت بازی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

مسائل مالی در ورزش امروز

دسته بندی : مرجع بازی تاریخ : دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

در دنیای ما، مسائل مربوط به حسابداری و روش های مورد هستفاده برای ارائه گزارش مالی به عموم و سرمایه گذاران، مسائل زیادی مطرح می شود. انجمن فوتبال بین المللی فدراسیون (FIFA) و انجمن ملی کالج دانشگاهی اخیرا تحت میکروسکوپ عمومی در رابطه با بیانیه های مالی هست که برای عموم فراهم انجام گرفته هست.

جام جهانی فوتبال (فوتبال مسابقات که در سال ۱۹۳۰ آغاز انجام گرفت و هر چهار سال یک بار در کشور میزبان بین کشورهای واجد شرایط برگزار می شود. این رویداد به تازگی افزایشین مشاهده ورزشی در جهان را با ششصد میلیون تماشاگر جالب و چشمگیر در رویدادهای گذشته داشته هست. همانطور که می توان تصور کـــرد، کشورهایی که فرصت میزبانی جام جهانی را در اختیار دارند، یک ضربه شگفت آور در درآمد اقتصادی خود دریافت می کنند؛ بنابراین، روند انتخاب کشور، یک فرآیند زیاد محاسبه انجام گرفته هست که توسط ۲۰ عضو اعضای کمیته اجرایی فیفا برگزار می شود که نمایندگان هر نماینده کشور را بررسی می کنند. برای دریافت پیشنهاد یک کشور باید حداقل پنجاه و یک درصد آرا را دریافت کند. اگر پایان کشورها زیر بار پنجم و یک درصد قرار بگیرند، دو انتهای رأی گیرنده حذف می شوند و فرایند مناقصه بار دیگر شروع می شود.

در سال ۲۰۱۴، مشکلاتی در انتخاب کشور میزبان روسیه برای فردا وجود داشت فدراسیون جهانی فوتبال در سال ۲۰۱۸ کمی بعد از آن، اداره تحقیقات فدرال (FBI) شروع به بررسی پروسه مناقصه کـــرد و دریافت که فرایند برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۴ توسط یک یا تعداد نفر که می تواند با مدیریت داخلی FIFA ارتباط داشته باانجام گرفت، دستکاری انجام گرفته هست. گمانه خانومی و سایر مواد هشداراتی به عموم آقام ارائه انجام گرفته هست که سوالات را به روند و سال های رأی قبلی ارائه می دهد. در سال ۱۹۹۹، Klynveld Peat Marwick Goeredeler (KPMG) به عنوان نخستین حسابرس خارجی برای FIFA هستخدام انجام گرفت تا به اطمینان از شفافیت و شیوه های قابل اطمینان هستفاده شود. یک مقاله از نیویورک تایمز می گوید: "داشتن یکی از حسابرسان بزرگ به صورت حتم کمک می کند تا برخی از اعتبار حساب های خود را،". (Browning، NY Times) یک گیم در هسته ای که به معنای لذت بردن از شرکت کننده و بیننده هست، همچنین می تواند یک بخش کلیدی در وضعیت مالی جوامع باانجام گرفت. پیشنهاد جام جهانی به عنوان یک مثال تکمیل، دادن به کشور برنده هشت تا دوازده میلیارد دلار درآمد پیش بینی انجام گرفته برای یک رویداد سه ماهه

یکی دیگر از مسائل مالی فعلی در ورزش امروز هست اگر ورزشکاران کالج باید جبران عملکـــرد آنها. با این حال، گزارش های مالی ارائه انجام گرفته توسط وزارت تعلیم و پرورش ایالات متحده می گوید که از صدها بخش های ورزشی در طبقه بندی NCAA بخش ۱، که تنها چهارده پلن سود حاصل از عملیات در عملیات و یا ناشی از عملیات خود را. پایان موسسات بخش نخست که سود را به دست آورده اند، با کمک این دانشگاه انجام انجام گرفته هست. اگر این موسسات از دانشگاه پول هستفاده می کنند به سادگی برای کمک به پرداختن برای ورزشکاران برای دریافت تعلیم و پرورش و تعلیم های ورزشی، پول پرداخت هر ورزشکار به تنهایی به تنهایی وجود ندارد. به ویژه مسائلی که از عنوان XI نیز به دست می آید، NCCA در حال حاضر به طور تکمیل در ارتباط با یافتن جبران ورزشکاران دانشجویی هست.

موضوعاتی مانند موارد ذکر انجام گرفته در بالا موضوعات حیاتیی از گفتگو در جهان رو به رانجام گرفت هست از ورزش هر حزبی که درگیر هست، هر چه بهترین هست برای پیشرفت و تتکمیل ورزش، اما باید با دقت در روند تصمیم گیری که می تواند شکل گیم را تغییر دهد، می خواهد.