وقت بازی

محبت عدالت عدالت • وقت بازی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

محبت عدالت عدالت

دسته بندی : مرجع بازی تاریخ : جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶

عدالت توفانی چگونه اتفاق می افتد؟ شما ممکن هست خودتان سوال کنید. شما در خیابان مشغول فعالیت روزانه خود هستید. صدای خشونت آمیز از احتمالا یک خانم می شنوید و یک جنجالی سنگین به زودی به پایان می رسد. تنش در هوا وجود دارد. شما برای دیدن آنچه که اتفاق می افتد فقط برای پیدا کـــردن یک گروه از سه یا تعداد خانومگ زدن یک آقا جوان باز می شوید. کنجکاوی شما باعث می شود که شما شاهد صحنه افزایش باشید. در آن زمان تعداد افراد افزایش یافته هست، آقا جوان در حال غرق انجام گرفتن در خون خود هست و آقام اطراف او از هر شیء موجود برای برخورد با او هستفاده می کنند. شما با یک خانم جوان روبرو میشوید و وحشت روی چهره اش نوشته می شود و او نمیتواند اشکهایش را مجبور کند. جو شما را مجبور می کند از آنچه که در حال انجام هست بپرسد. او تلاش می کند صحبت کند اما پس از فریب دادن او به شما می گوید که آقا جوان به طور تکمیل مورد ضرب و شتم سعی داشت گوشی موبایل خود را از بین ببرد و پس از جیغ کشیدن آقام از هیچ جا بیرون نیامد و جناب آقا را که برای خانومدگی اش تلاش می کـــرد، محاصره کـــرد.

این متداوم یک صحنه کثیف هست که جادوگر عدالتش را به عهده می گیرد. اما عدالت توبیخ یک نوع عدالت هست؟ آنها متداوم اعتقاد دارند که درست هستند آنها اغلب قدرت خود را در تعداد زیادی از آنها می گیرند. آنها تایمی که عدالت را شروع می کنند، تقریبا غیرقابل توقف هستند. آنها ظالمانه، به آسودهی تحریک می شوند و هیچ نوع مخالفتی را نمی پذیرند. مظنون یا قربانی متداوم از خشم خود رنج می برند. آنها متداوم اقدامات خود را با این فرض که زمانی که آنها با مظنون انجام می شود، روبرو می شوند، این متداوم یک نقطه یادگیری برای دیگران هست که ممکن هست ذهن جنایتکار را تغییر دهند. آنها متداوم نگران نباشند که قربانیانی که دزدیده انجام گرفته اند، اموال خود را باز پس بگیرند. نه! آنها می خواهند این درس را به یادگیری دیگر گروگان های فردا تبدیل کنند. در اغلب موارد، مظنون به پایان رسیده هست که به آتش کشیده انجام گرفتن، آویزان انجام گرفتن و یا چپ به بعد پس از ضربات سنگین جان می گیرد.

ذهنیت عدالت توبه، آنها را قانونی، دادستان و قاضی می کند. مظنون متداوم شنیده نمیشود که تخلف علیه حق او باانجام گرفت. قانون بیگناه تا گناه ثابت انجام گرفته متداوم متضرر هست و هنوز عدالت نامیده می شود. حوادث هویت اشتباه متداوم زمانی شگفت انگیز هست که عدالت توحیدی باعث آن می شود. خانومدگی بی گناه از بین رفته هست و این باعث می شود که درد دردناک در میان بستگان قربانی باانجام گرفت. روانشناسی توحید فرض می کند که هنگامی که آنها با اقدام وحشیانه خود انجام می شوند، مجرمان دیگر مورد توجه قرار می گیرند و به جنبه های جنایی خود می رسند. این بدان معنا نیست که از آنجاییکه به عنوان یک حقیقت، جرم افزایش می یابد، به عنوان همدستان قربانیان به دنبال انتقام هست. همچنین تحقیقات نشان داده هست که افرادی که متداوم خود را در معرض عدالت قرار می دهند، همواره افرادی با شخصیت های نابهنگام هستند که با ذهن بیکار می مانند و به دنبال راهی برای از بین بردن خشم و نا امیدی هستند. در شرایط دیگر، شرکت کنندگان در عدالت توحیدی یک بار قربانی سرقت خشن انجام گرفتند.

متداوم راه های حل منازعاتی وجود دارد و عدالت جسمی آن را نمی سازد. یک کشور تحت قوانین آن تحت قانون اساسی اداره می شود و از این رو قوانین را به دست می گیرد و صرفا بی عدالتی هست. عدالت را نمی توان به دست آورد، زمانی که یک حزب شنیده نمی شود و حقوق خود را نقض می کند. ذهنیت عدالت جسمی بدترین بیماری هست که باید درمان شود و تنها هنگامی که شما و من با هم متحد می شویم و نه با خودمان درگیر می شویم، می توانیم به دست آوریم.