وقت بازی

عشق گیم • وقت بازی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

عشق گیم

دسته بندی : مرجع بازی تاریخ : دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶

در پایان سالهای ورزش های رقابتی، آیا به عنوان یک ورزشکار یا مربی، شخصیت آنچه را که من داشتم و چه چیزی برای تبدیل انجام گرفتن به آن، تعریف کـــرد. رسیدن به آن سطح از توانایی که آیا آن را در میدان یا بیس بال بود، دادگاه بسکتبال، و یا هستخر آن که تا کنون تا به حال ماندن در خورشید honed شخصیت من به سطح من فکر کـــردم من هرگز تبدیل انجام گرفته هست. حتی بعد از یک کار ورزشی، من به نحوی از قدم بعدی آگاه انجام گرفتم.

در ورزشهای سبک، مخصوصا در یک دوران، برخلاف امروزه زمانی که من تازه شروع به بیس بال کـــرده بودم، گیم ای بود که همه گیم میکـــردند. حیاتی نیست که آیا باران و یا درخشش بود یا خیر، به نظر می رسید ما متداوم در خارج بودیم. یادگیرنده سریع من نه تنها از پدرم بلکه از آن دسته از مربیان لیگ کوچک بودم که در تدریس نه تنها اصول گیم، بلکه نحوه رفتار با شرافت و فضیلت، مخصوصا هنگامی که ما گوش می دادیم یا فقط روی چهره ما افتاد، تبدیل انجام گرفت.

درس های خانومدگی که من از یک حرفه ورزشی آموخته ام، در طول سال ها به نیکوی انجام داده ام. تایمی که امروز به تعدادین بار نگاه می کنم، از چیزی که می بینم از خودم می ترسم. تاکید زیاد از حد بر برنده انجام گرفتن در همه هزینه ها وجود دارد. ورزش حرفه ای تا حدی سرخانومش می شود. این واقعا در حال حاضر دیوانه هست. افزایشین اتهامات از رسانه هایی هست که درآمد تلویزیون از حد انتظارات افزایش فراتر رفته هست. هنگامی که پول زیادی در حال حاضر درگیر انجام گرفته هست، درستی گیم را خراب کـــرده هست. این فساد در حال حاضر به جوانان ما منتقل انجام گرفته هست که به گیم می روند. زیاد از حد زیادی از گیمکنان حرفه ای بت پرستی و جاودانگی می گیرند که خود را برای گیم به جز پول و منطقهت کمی کم اهمیت می داند.

اکنون که به روزهای گیم جوانم نگاه می کنم، یک کلمه خشن یا خیره به نظر نمی رسد . عشق به ورزش، دادن آن به همه ما، فقط گیم کـــردن بدون توجه به اینکه اگر ما همه چیز را به دست آورد یا از دست دادیم، یکسان بود. همانطور که امروز سفر می کنم متوجه انجام گرفتم که زیادی از زمینه های گیم خالی و لخت هستند. با هیچ کس در اطراف که پایگاه ها با هیچ کس لود انجام گرفته بودند، زمین های گیم در حال حاضر خاموش هست. کسانی که در ایستاده ایستاده اند برای همه خوشحال هستند همه خاطرات دور از هم هستند.

این رشته های آرزوها از سال گذشته توسط یک نژاد جدید جایگزین انجام گرفته هست. از دست دادن شادی گیم کـــردن برای عشق گیم هست، پول و برنده انجام گرفتن در حال حاضر به سرخانومش. امروزه کاهش انجام گرفتید رفتارهای شخصی و حرفهای ورزشکاران رخ داده هست. خیلی متفاوت از زمانی که من گیم کـــردم حرفه ای گری و رفقای ما در حال حاضر به خود جذب کـــرده اند، در حالی که زیادی از آنها با غرامت پولی بدون هیچ کمکی به هم تیمی ها، رقبا و طرفداران مصرف می شوند. از دست دادن، احساس همبستگی هست که همه ما در روز بوده ایم.

همانطور که میدان های گیم که امروز خالی می نشینند، زیادی می توانند بگویند که تغییر فرهنگی راه زیادی ندارد. سلامت یک ملت که در آن زمان یک بار قوی و مفتخر بود، به جمعیت خود خدمت کـــرده هست. امروزه زیاد از حد زیادی از گزینه های ناسالم را در بر می گیرند. میزان چاقی ادامه دارد. جایی که جوانان از لحاظ جسمی متحرک بودند جای تعجب نیست که سلامت ملت ما در حال افزایش هست. اما آن روز ها از بین رفته و زیادی از فراموش کـــردن آنچه که دوست داشتند فقط برای عشق به گیم گیم کنند.

آنچه که در حال حاضر برای "عشق گیم" جایگزین انجام گرفته هست، جایی که زیادی از ورزشکاران، چه حرفه ای یا کالج یک نگرش خودخواهانه را پذیرفته اند که در آن آنها موافقت می کنند به دلیل پول یا بورس تحصیلی که ارائه می شود، گیم کنند. تایمی این اتفاق می افتد به همین ترتیب امروزه این ورزشکاران در حال حاضر انتظار تحسین، توجه و تبلیغ را به آنها داده اند، نه به دلیل توانایی های آنها، احترام نسبت به دیگر گیمکنان، مربیان و طرفداران. این به خاطر مقدار پولی هست که در حال حاضر به گیم می آید. اگر آنها نتوانستند حرفه ای بودن را نمایش دهند که واقعا باید نمایش داده شود تایمی افراد به این سطح از ورزش دست می یابند حیاتی نیست.

زیادی از نسل من می توانند نخستین تکمیل خود را به یاد داشته باشند. هیجان، هیجان و احترام که ما برای خود داشتیم مربیان ما و سایر رقبا ما را درک کـــردند که فقط توانایی رقابت تجربه ی باور نکـــردنی بود. این که آیا ما برنده یا از دست دادیم، مسئله نبود. مربیان ما متوجه انجام گرفتند که پیروزی حیاتی نبود. اما فقط توانایی تلاش برای انجام بهترین کار شما این هست که چه چیز رقابت باید در مورد آن باانجام گرفت. مطمئنا همه دوست دارند برنده شوند، اما حتی اگر شما از دست دادید و تعدادین بار تا زمانی که همه چیز را به آن اختصاص دادید، به عنوان یک برنده باشید،

به نظر می رسد که زیاد از حد زیادی از دبیرستان و ورزشکاران دانشگاهی با چشم انداز قراردادهای سودآور حرفه ای ورزشی جذب می شوند. زیاد از حد زیادی از آنها در حال حاضر به وسوسه رسیده اند که از تحصیلات دانشگاهی خودداری کنند یا از تحصیل فارغ التحصیلی خودداری کنند و این قرارداد حرفه ای را تنها انتخاب کنند تا متوجه شوند که تایمی کارشان پایان می شود یا آسیب زدن آنها از رقابت ها، یک حرفه بیرون از ورزش اکثر این افراد از لحاظ ذهنی، احساسی و تعلیمی قادر به درک گستره مسئولیت هایی هستند که در قراردادهای حرفه ای ورزشی دخیل هستند.

امروزه در ورزش های حرفه ای، امروزه نوعی رفتار را تشویق می کند این هست که توسط ورزشکاران خود غیر حرفه ای هست. ما نمی گوییم همه ورزشکاران ورزشی حرفه ای به این نوع رفتارها مبتلا انجام گرفته اند، اما رسانه ها قطعا از بعضی از افراد به جایی رسیده اند که عموما آقام عمدتا ورزشکاران دانشجویی و حرفه ای را نسبت به رفتار غیر حرفه ای ترغیب می کنند.

"برای عشق گیم" یا ورزش! یک زمان خیلی دور. روزهایی که گیمکنان و ورزشکاران در واقع به دلیل لذت بردن از ورزش خود به رقابت و رقابت پرداختند و نه به دلیل اینکه چه مقدار پولی پرداخت می شوند. این در ورزش حرفه ای هست که برنده انجام گرفتن دنبال هست. کلید این هست که کالیبر گیمکنان را هستخدام کنید زمانی که آنها در حقیقت گیم می کنند و با بهترین توانایی رقابت می کنند، آنها می توانند تاثیر برنده ای را که در ورزش حرفه ای امروزه حیاتی هستند، تولید کنند.

ورزشکاران ورزشکار جوان امروز باید تعلیم داده شوند محدود کـــردن و مقاومت در برابر وسوسه فساد و تعلیم و پرورش در پیگیری قراردادهای ورزشی سودآور که به نظر می رسد یک شرط مطمئن هست در واقع آن را یک تلاش کوتاه و چشم پوشی برای متوقف کـــردن روند خانومدگی فرد هست. آنچه که واقعا حیاتی هست مشارکت دانشجویان و دانشجویان ورزشکار در ورزش برای مسئولیت خود در زمینه گیم و خاموش انجام گرفتن مسئولیت پذیر هست. آنها مسئول هستند تا سطح عزت شخصی را نشان دهند و حسن نیت ارائه دهند، احترام و هستقالل واقعی نسبت به همه. این همان چیزی هست که ما تایمی جوان بودیم تدریس می انجام گرفت. غم انگیز هست که بگوییم این چیزی هست که امروزه توسط حساب های زیادی از دست رفته هست.