وقت بازی

دریافت به روزرسانی جدید Overwatch برای ایجاد تغییراتی در سیستم مجازات • وقت بازی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

Overwatch

همان طور که میدانید گیم OverWatch عنوانی آنلاین و مولتی پلیر میباانجام گرفت که توسط کمپانی مشهور بلیزارد ساخته انجام گرفته هست و صد به صورت حتم دارای محیوبیت و تعداد گیمکنان بالایی نیز میباانجام گرفت. اما در میان این تعداد از گیمکنان , کسانی هستند که با انجام کارهای مختلف و به اصطلاح هک کـــردن گیم سعی میکنند تعداد پیروزی های افزایشی را بدست آورند و سریع تر پیشرفت کنند. حال به تازگی ساخانومدگان گیم اعلام کـــرده اند که در حال آماده سازی آپدیتی جدید برای ایجاد تغییراتی در سیستم مجازات گیم هستند.

در حال حاضر هیچ گونه هشداراتی از این که این تغییرات در چه مواردی لحاظ خواهند انجام گرفت منتشر نانجام گرفته هست. بلیزارد در حال کار بر روی سیستم ریپورت گیم میباانجام گرفت. به گونه ای که در حال حاضر کسانی که از حالت Competitive خارج میشوند و یا لفت میدهند از مقدار XP شان کهسته خواهد انجام گرفت و تا مدتی نمیتوانند در این بخش وارد گیم شوند. هم چنین در بخش های دیگر گیم نیز با متخلفان به گونه های مختلف برخورد میشود اما هنوز تعداد زیادی از آنها در گیم حضور دارند که تجربه لذت بخش عنوان Overwatch را برای پلیرهای قانونمند از بین میبرند.

امیدواریم که به روزرسانی جدید گیم برخورد دشوار تری با متخلفان داشته باانجام گرفت.