وقت بازی

تماشا کنید: تیزری جدید از گیم Middle-earth: Shadow of War منتشر انجام گرفت | • وقت بازی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

گیم Middle-earth: Shadow of War نسخه دوم گیم موفق Shadow of Mordor میباانجام گرفت و زیادی از ویژگی های مثبت نسخه نخست خود را حفظ خواهد کـــرد. در نسخه نخست این گیم ساخانومدگان از سیستمی به نام Nemesis هستفاده کـــرده اند. سیستمی که با توجه به نوع پیشرفت گیمباز دهستانی منحصربفرد را خلق میکـــرد. حال در نسخه دوم گیم این سیستم گسترش یافته و دهستان هایی شخصی را با توجه به اعمال گیمکنان در Middle-earth: Shadow of War خلق خواهد کـــرد و تیزر جدید منتشر انجام گرفته این موضوع را اثبات میکند.

تیزر منتشر انجام گرفته کوتاه بوده و تریلر تکمیل در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۶ روز دیگر) منتشر خواهد انجام گرفت. اما در همین تعداد ثانیه نیز میتوان به هشداراتی دست یافت. آیا برای نجات سربازتان در گیم تایم خواهید گذاشت؟ و یا بدون توجه به اهداف حیاتی تان فکر خواهید کـــرد؟ این موضوع تنها قسمتی زیاد کوچک از دهستان های متعددی هست که میتواند برای شما رخ دهد و پایانی آنها به نوع رفتار و کارهای شما بستگی خواهد داشت.

گیم Middle-earth: Shadow of War در ابتدا برای عرضه در ماه اوت پلن ریزی انجام گرفته بود اما بنا به دلایلی عرضه این عنوان تا ماه اکتبر به تعویق افتاده هست تا هستودیو Monolith عنوانی تکمیل و زیبا را به طرفداران ارائه دهد.