وقت بازی

تریلری جدید از بخش دهستانی عنوان Star Wars: Battlefront 2 منتشر انجام گرفت • وقت بازی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

Star Wars Battlefront 2

همان طور که میدانید افزایشین انتقاد ها و ناآسودهی های گیمبازان در رابطه با عنوان Star Wars: Battlefront نبود بخش دهستانی در گیم بود در حالی که جهان جنگ ستارگان مملو از دهستان ها و شخصیت های غنی میباانجام گرفت.

با این حال نقل کرد ها و انتقادات گیمرها به گوش سران EA و هستودیو DICE رسیده هست و در نتیجه Star Wars: Battlefront 2 از بخش دهستانی به همراه شخصیت های آشنا جنگ ستارگان بهره خواهد برد. در بخش دهستانی گیم شما بخشی از تیم black ops هستید که جوخه ای که در آن حضور دارید به جوخه جهنم منطقهت دارد.

هم چنین در تریلر منتشر انجام گرفته , پشت صحنه ساخت گیم Star Wars: Battlefront 2 نشان داده میشود و نگاهی عمیق به بخش دهستانی آن خواهد داشت.

لازم به ذکر هست که عنوان Star Wars: Battlefront 2 در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۶ آبان ۱۳۹۶) منتشر خواهد انجام گرفت.