وقت بازی

اصول قمار آسیایی • وقت بازی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

اصول قمار آسیایی

دسته بندی : مرجع بازی تاریخ : سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

قمار در مرحله آخر سلسله امپراتوری یعنی از سال ۱۶۴۴ تا ۱۹۱۲ محبوبیت یافت. کانتون، ماکائو، شانگهای و هنگ کنگ به خاطر مشروبات الکلی و قمار مشهور انجام گرفتند. این مناطق ساکنان خارجی، معمولا آمریکایی بودند، که شناخته انجام گرفته بود خشن. علاوه بر این، اکثریت این ساکنان آقا بودند. بومیان چینی به همراه خارجی به قمار مشغول هستند.

گیم های قمارباز مشهور در چین شامل ماه جونگ و پاوی گوو هست.

Pia Gow شامل یک بانک با یک چوب چوب هست. وظایف بانکی به یکی از گیمکنان سپرده انجام گرفته هست. گیمکنان دیگر چهار کاشی از چوب را داده اند، که آنها باید به دو جفت دوختند تا جفت گیمکن باید ارزش افزایشی نسبت به بانک داشته باانجام گرفت. اگر گیمکن موفق شود، او شرط می گیرد.

ماه جونگ، به معنی "sparrow" یک گیم بهستانی هست که در درجه نخست برای طبقه غنی چین ساخته انجام گرفته هست. نقل کرد انجام گرفته هست که این گیم توسط یک ماهیگیر برای جلوگیری از بیماری های دریایی اختراع انجام گرفته هست. نقل کرد انجام گرفته هست که ماهیگیر این گیم را اختراع کـــرده هست تا دیگر ماهیگیران را از اطراف خود منحرف کند تا دریای مرطوب را احساس نکنند. بعدها یک کپیوندر چینی از این گیم شنیده و سربازانش را در این شب درگیر کـــرده هست تا از خوابیدن آنها جلوگیری کند. این گیم تغییرات زیادی را تجربه کـــرد و هر ناحیه آن را نام دیگری نامید. سرانجام، این گیم در اوایل دهه ۱۹۹۰ هستاندارد انجام گرفت. این گیم شامل ۱۳۶ تا ۱۴۴ کاشی بسته به اینکه آیا گیمکنان با گلها یا فصول گیم را انتخاب می کنند. این گیم شبیه به سر و صدا هست به جز این واقعیت که گیم با کاشی گیم می کند. این گیم همچنین از جفت تاس و تراشه برای حفظ امتیاز هستفاده می کند. این نیاز به چهار گیمکن، دنبال از هر یک برای به دست آوردن مجموعه ای از کاشی. انواع مجموعه ای که مجاز هستند عبارتند از "کنگ"، "پونگ" و "چو". یک دست تکمیل حاوی چهار مجموعه و یک جفت کاشی مشابه هست. نخستین مشتی که این ترکیب از ۱۴ کاشی را به دست آورد.

گیم دیگری Sci Bo هست که به معنی دو تاس هست. این گیم یک گیم شرط بندی با گیمکنان شرط بندی در کل تاس خود را. این با سه تاس گیم می شود. شرط بندی شامل شرط های کوچک هست که مجموع ممکن هست سقوط کند؛ بین طیف های چهار تا ده یا شرط های بزرگ یعنی مجموع ممکن هست بین یازده تا هفده باانجام گرفت. گیمکنان تاس را در یک فنجان لرزاند و فنجان را با تاس در فنجان پنهان نگه دارید. سپس وجوه در نتیجه نتیجه می گیرد. گیمکن حدس زدن کل می تواند مبالغ هنگفت کسب کند. شایعه انجام گرفته هست که گیمکنان باهوش می توانند کل را با شنیدن شمشیر تاس در فنجان پیش بینی کنند. در کازینو کل گیم مکانیسم هست. بیت ها بر روی عدد مشخص انجام گرفته روی جدول قرار می گیرند. سپس تاس با هستفاده از یک پلت فرم ارتعاشی تکان داده می شود. نتایج بر روی یک صفحه نمایش داده می شود. سایر گیم های قمار معروف عبارتند از Keno و Pachinko.

با وجود محبوبیت این گیم های قمار، پایان دولت های چینی آماده قانونی نیستند. در حالی که ماکاو قمار را قانونی کـــرده هست، شانگهای آن را به صورت غیرقانونی حمل می کند. در هنگ کنگ، تنها افزایش اسب قانونی هست و باشگاه ژوکیگ هنگ کنگ درآمد بزرگ را به دست می آورد.